Gezinshuis de Schaapskooi

Doelgroepen.

In ons gezinshuis vangen wij kinderen op die bij aanvang de leeftijd hebben tussen de 4 en 12 jaar. Wij richten ons op kinderen met een IQ vanaf 70. Onze doelgroep daarbij zijn kinderen die door hechtings-traumaproblematiek problemen hebben in een sociale en emotionele ontwikkeling. We zijn als pleeggezin gestart. Na een aantal jaren zijn we gezinshuis geworden. Wij hebben ervaring met hechtingsproblematiek, kinderen die een trauma hebben opgelopen en de daaruit volgende gedragsproblemen. Bij de matching zal zorgvuldig worden gekeken of plaatsing in ons gezinshuis mogelijk is, waarbij we rekening houden met de eigen kinderen en de andere gezinshuiskinderen.

Omdat we de kinderen opnemen in ons gezin hebben we enkele contra-indicaties

  • Gevaarlijk agressief gedrag.
  • Seksueel ontspoord gedrag.
  • Kinderen met een gedragsstoornis ODD en CD.
  • Kinderen waarbij er geen enkele gewetensontwikkeling is.
  • Ernstig lichamelijk beperkte kinderen.
  • MCG-kinderen